I'LL FOLLOW THE SUN

Love, Light, Live by galih sedayu

Archive for the ‘Bandung : Heart of Silence Vol.2’ Category

“Bandung : Heart of Silence Vol.2” | Personal Photo Project by galih sedayu

leave a comment »

Teks & Karya Foto : galih sedayu

Wahai kamu…
Kepada penguasakah keluhan ku tertuju?
Kepada tirankah protes ku terucap? 

Yang membiarkan ku menjadi kelam
Yang menodakan ku menjadi sakit
Yang menggadaikan ku menjadi papa

Terang ku menjadi tak menyala sehingga umpat pun menyalak
Ruang ku menjadi tak bersih sehingga banjir pun menyerbu
Jalan ku menjadi tak teratur sehingga macet pun menjebak

Mereka telah menanggalkan kemuliaan ku 
Mereka telah membongkar taman, sungai & hutan ku 
Dan kesombongan mereka merampas mahkota ku

Ku berkata kebenaran, namun tak ada yang mendengar
Ku berteriak kelaliman, namun tak ada yang menjawab
Ku berseru minta tolong, namun tak ada keadilan

Sesungguhnya ku memimpikan sinar seperti fajar 
Dan berharap pagi yang tak berawan 
Yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah

Tetapi ku tahu, akan ada penebus yang hidup 
Yang akan meneduhkan kita dengan kuasanya 
Dan akhirnya ku akan bangkit di atas debu

Sebab ku akan menegakkan bagi kita sebuah pohon kekal  
Sebab ku akan menjamin bagi kita sebuah tanah keselamatan  
Sebab ku akan menumbuhkan bagi kita sebuah air harapan

Hingga ku akan menjadi mata bagi orang buta 
Hingga ku akan menjadi kaki bagi orang lumpuh  
Hingga ku akan menjadi bapa bagi orang miskin

Bandung, 8 Agustus 2013

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

galih sedayu

copyright (c) 2013 by galih sedayu
all right reserved. no part of this writting & pictures may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, recording or any another information storage and retrieval system, without prior permission in writing from photographer.

Written by Admin

August 9, 2013 at 3:23 pm